du_ka_godt_ny_i_danmark
Du Ka Selv tilbyder SKP eller Mentor med aktivering.
I forbindelse med udvidelse af vores virksomhedsnetværk tilbydes nu en helhedsorienteret ordning, hvor man som borger, både modtager den direkte personlige støtte, og samtidig påbegynder en erhvervsrettet aktivering på en reel og rummelig arbejdsplads i vores virksomhedsnetværk.

Vi kalder det SKP eller Mentor med aktivering og det er en en-til-en aktivering, hvor vi ud over arbejdet med relation og tillidsarbejde har arbejds-aktivering som grund-element. Har vi relationsarbejdet i spil, er det nemmere og tryghedsskabende for borgerne, at det er “os” der følger dem på og i arbejdet.

Vi kan derfor skabe kontinuitet i borgernes hverdag, da vi både kan have dag- og aften kontakt. Vi følger borgerne tæt og har mulighed for en meget direkte dialog både privatliv og i arbejdet.

SKP med aktivering er til de borgere der har brug for et længere forløb, hvor det relationspædagogiske arbejde først og fremmest er i fokus. Disse forløb strækker sig typisk over 6 måneder og kan forlænges. Men jo tidligere vi kan sætte gang i med den erhvervsrettede aktivering og oplæring, jo større sandsynlighed er der for at et forløb bliver meningsgivende for borgeren. Og jo hurtigere borgeren har indflydelse på egen erhvervsmæssig udvikling og kan se bare små sejre, des hurtigere bliver forløbet selvværdsskabende og meningsgivende for den enkelte.

Mentor med aktivering er til de borgere der skal have en særlig og kortvarig støtte til at opretholde sin hverdag, til at søge ud i nye sociale relationer og til at opretholde fremmøde på en arbejdsplads. Men igen er det den hurtige erhvervsrettede aktivering der skal skabe succesoplevelser for de borgerne, så de hurtigt kan se sig selv som arbejds- eller uddannelsesparate.

Med SKP eller Mentor med aktivering kan vi således arbejde relationspædagogisk fokuseret, samtidig med, at vi som kontaktperson kan målrette og støtte borgerens faglighed og ønsker for egen fremtid uden, at man som borger skal forholde sig til flere forskellige kontaktpersoner.

Både SKP og Mentor støtte kan bookes uden aktiveringsdelen såfremt borgeren er i gang andetsteds eller endnu ikke magter, at opretholde aktiveringsdelen.

Målet med begge forløb er beskæftigelse eller videre uddannelse. Vi ansætter gerne selv og udsluser også til eksterne kontakter. Vi samarbejder med erhvervs- og produktionsskoler og kan vejlede borgere til videre uddannelse.

I hvert forløb forventer vi et højt tværfagligt samarbejde da det tit er ganske små forhindringer der kan skubbe til en ellers positiv udvikling. Forhindringer som kunne være afklaret ved hjælp af de muligheder for støtte der ligger i eksempelvis en SKP- eller Mentor-ordning og et stærkt tværfagligt samarbejde.