du_ka_godt_mentor
Vores grundlag er baseret på et fagligt velfunderet fundament og et erfaringsgrundlag, der fortæller os, at der er brug for større fokus på den medmenneskelige forebyggende og helheds orienterede indsats, da borgerne i disse situationer ofte har både komplekse og mange forskellige problemstillinger i livet.

Vi yder derfor en skræddersyet målrettet og fokuseret indsats, med henblik på at støtte den unge/borgeren til selvforståelse og derved optimere mulighederne for at opretholde en livslang lyst samt mulighed for selv forsørgelse.

Vi tror på at indsigt i samfundet omkring den enkelte borger, borgerens selv-oplevelse samt medindflydelse på eget liv, er væsentlige parametre for en langsigtet succes.

Socialtræning
Vi tilbyder i forbindelse med en mentor ordning, mulighed for social træning som bl.a. indbefatter en fokuseret indsats inden for områderne:
Udstråling, Hygiejne, Kommunikation, værktøjer der hjælper den enkelte til at interagere i forhold til de forskellige livs situationer de bringes i, herunder bl.a. job samtale og samtaler med kommuner, sagsbehandler, netværk og øvrige interessenter i borgerens/den unges hverdag.
Indkøb, madlavning, budgetter, rengøring, økonomi, komme op om morgenen, almene opgaver i hjemmet der kræver en struktureret organisering af deres hverdag, så den bliver både overskuelig og let forståelig i forhold til den enkeltes udgangspunkt/ståsted, behov samt forståelsesramme.
Udvidelse af netværk, samt hjælp til at pleje og vedligeholde eksisterende netværk i form af fritidsaktiviteter, familie venner og bekendte. Herunder hjælp til planlægning af gæster og/eller besøg hos/af evt. familie medlemmer m.m.
Vi tilbyder i forbindelse med en mentor ordning, mulighed for hjælp/støtte i forbindelse med jobsøgning, jobsamtaler, uddannelses valg og muligheder, div opgaver og tiltag der skal håndteres i forbindelse med dette, som bl.a. indbefatter en fokuseret indsats inden for områderne
• Oprettelse af c.v. i jobbank.
• Oprettelse af kompetence c.v. og basis ansøgning i jobbank.
• Uopfordret ansøgning.
• Personligt fremmøde på ønsket arbejdsplads/virksomhed.
• Kontakt til jobcentre/kommuner.
• Kontakt med sagsbehandler.
• Sortering i ønsker, muligheder samt konkrete kvalifikationer i forbindelse med jobsøgning.
• Hjælp til organisering/strukturering af bopælsskift ved evt. job mulighed over større geografisk afstand.
• Hjælp til budgetlægning i forbindelse med flytning, transport m.m. som evt. er nødvendighed ved job.
• Hjælp til at optimere kvalifikationer; mere uddannelse, mere erfaring og andet.