du_ka_godt_integrationsmentor
jf. Integrationslovens § 23d

Når en flygtning overgår fra asylcentersystemet til kommune, er det en proces, der kræver, at mange aktører arbejder sammen. Efter nævnte proces kan Du Ka Selv i samarbejde med den respektive Kommune bistå med at udarbejde integrationskontrakt med realistiske delmål og mål.

Du ka Selv sætter en ære i at de nye borgere, der får opholdstilladelse som flygtninge i Danmark og bosætter sig i de respektive kommuner bliver modtaget på korrekt vis i det danske samfund.

Du Ka Selv tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og den konkrete situation. Som fællesnævner har de nye borgere behov for støtte til at få etableret en meningsfuld dagligdag som ny i Danmark.

Det er i vid udstrækning op til den enkelte kommune at tilrettelægge indsatsen for nytilkomne flygtninge og indsatsen er udfordret af, at den går på tværs af forvaltningsområder og afdelinger, hvilket kræver et tæt koordineret samarbejde.

Hovedmål/succesmål 

 • Danskkundskaber (Yderst vigtigt da det baner vejen til alt)
 • Uddannelse (udarbejde fremtid mål og hvordan vi når dertil)
 • Jobsøgning (Hjælp til jobsøgning – Uopfordret ansøgning, c.v, jobbank/center)
 • Selvforsørgelse (Kunne klare sig selv)
 • Deltage i foreningsliv (Sport, politik og styrke sociale relationer og netværk)
 • Kultur/religion (Tilegne sig en dansk kulturforståelse, Seværdigheder og historiske kendskab)
 • Samfundstræning – (byen som redskab, Offentlig transport, lær lokalområdet)
 • Digitale Danmark – (Borger.dk, NemId, NemSms, E–boks, Digital Postkasse, Borger.dk, Netbank, E-mail)
 • Afklaring – Screening (læge)
 • Bo træning – (Indkøb, hygiejne, økonomi.)
 • Vejledning/Sags hjælp – (Tolkning,  udfyldelse af skema/ansøgninger)

Integrationsteamet består af kvindelige samt mandelige mentorer med forskellige kompetencer indenfor sprog. Vi kan dermed påtage os opgaven som mentor, hvor tolkning naturligvis indgår som en del af den service vi tilbyder.

Sprog

 • Arabisk
 • Tigrinsk
 • Engelsk

Teamet har store erfaringer inden for fagområdet.